Truth About Six Pack AbsBurn The Fat Feed The Muscle

Внимание! Безопасность ВАК МАУ.

Дискуссии об авиации и интересные обсуждения нашего сообщества.
Правила форума
Внимание! Регистрация на форуме отключена. Для регистрации, свяжитесь с администрацией. Ваши электронные письма принимаем на почту: support@flyua.net

Внимание! Безопасность ВАК МАУ.

Сообщениеby +=ЛУКА=+ on Пт окт 25, 2013 8:47 am

Данная тема создается для того, чтобы помочь нашим пилотам в конфликтах с третьими сторонами.
До появления соответствующего раздела на форуме прошу не выкладывать здесь жалобы.
Неоднократное проявление хамского поведения со стороны оппонирующих компаний направляет нас к созданию отдельного подразделения, которое будет заниматься обеспечением безопасных и комфортных полетов пилотов нашей компании.

Для начала я прошу АБСОЛЮТНО ВСЕХ. Выучить свои ПРАВА. Также я прошу опытных пилотов компании, уже их знающих на зубок, не писать об этом.
Практика создания подобных подразделений - первая в Украине. Поздравляю всех пилотов с тем что именно МАУ первой начнет заниматься проблемой безопасности собственных полетов.

И так. Выдержка из Авиакодекса Украины. Несоблюдение диспетчером ваших ПРАВ оставляет ЗА ВАМИ ПРАВО действовать ПО СВОЕМУ УСМОТРЕНИЮ, расценивая поведение диспа как радиопиратство (об этом позже)
У процесі своєї професійної діяльності командир цивільного
повітряного судна має право:
1) приймати остаточне рішення про виліт, політ і посадку
повітряного судна, зливання в польоті пального, скидання багажу,
вантажу і пошти, зміну плану і режиму польоту, про припинення
польоту і посадку повітряного судна на запасному аеродромі чи
вимушену посадку поза аеродромом, забезпечення безпеки, збереження
повітряного судна і врятування життя людей;
2) віддавати в межах своєї компетенції будь-якій особі, яка
перебуває на борту повітряного судна, розпорядження і команди, які
підлягають беззаперечному виконанню;
3) вживати всіх необхідних заходів, у тому числі і
примусових, до осіб, які своїми діями створюють загрозу безпеці
польоту і не підкоряються його розпорядженням;
4) здійснювати особистий контроль за безпекою пасажирів у
польоті в разі загрози безпеці повітряного судна, а також людям,
які на ньому перебувають;
5) змінювати маршрут польоту, здійснювати переліт державного
кордону і (або) виконувати посадку повітряного судна на аеродромі,
не передбаченому завданням на політ, у випадках виникнення загрози
для життя і здоров'я пасажирів та членів екіпажу, пов'язаних з
актами незаконного втручання в діяльність авіації;
6) бути довіреною особою експлуатанта повітряного судна,
укладати від його імені договори і угоди в інтересах виконання
завдання на політ, забезпечення безпеки польоту, збереження
повітряного судна, здоров'я і життя пасажирів;
7) усувати від виконання завдання на політ будь-якого члена
екіпажу повітряного судна, рівень підготовки якого не відповідає
завданню на політ, а дії загрожують безпеці польоту, і вимагати
його заміни;
8) в екстремальній ситуації, що загрожує загибеллю людей, для
врятування їх життя відступати від правил і вимог нормативних
документів, що регламентують безпеку польоту;
9) контролювати рівень професійних знань, вміння і навиків
льотного екіпажу, а також якість роботи обслуговуючого персоналу;
10) перевіряти свідоцтва (сертифікати) членів екіпажу, а
також наявність в них необхідних записів і позначок.
ИзображениеИзображение
+=ЛУКА=+
Міжнародні Авіалінії України
Міжнародні Авіалінії України
 
Сообщения: 18
Зарегистрирован: Пн окт 07, 2013 10:08 pm
Пол: Мужской
{ MY_WALL }
Реальное имя: Alexey
IVAO ID: 443112
Версия Симулятора: MSFS
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Внимание! Безопасность ВАК МАУ.

Сообщениеby +=ЛУКА=+ on Чт окт 31, 2013 4:55 pm

Политика
«Управление рисками безопасности»
ПТ-ВАК «МАУ»-01-2
Ответственный за применение нормативного документа:
Богославец Андрей


1. ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ
Минимальная периодичность пересмотра: 1 год Максимальная периодичность пересмотра: 2 года
Ограничение доступа: Для внутреннего использования

2. НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА
Настоящая политика предназначена для выполнения требований законов Украины в области обеспечения безопасности полетов и определяет основные правила оценки рисков безопасности с точки зрения конфиденциальности и целостности виртуальной авиакомпании «МАУ»

3. ЦЕЛИ ДОКУМЕНТА
Данный документ направлен на достижение следующих целей:
 Формализовать требования по оценке остаточных рисков безопасности.
 Определить меры контроля для управления безопасностью.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящий документ определяет основные принципы оценки рисков безопасности для существующих информационных, людских и материальных ресурсов.
Оценка рисков безопасности, которая должна проводиться на этапах деятельности компании МАУ, осуществляется руководителем компании и офицером безопасности.

5. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ, СОКРАЩЕНИЙ И РОЛЕЙ
5.1. Определения терминов и сокращений
Наименование термина Сокращение Определение термина (расшифровка сокращения)
Безопасность Состояние защищенности информационной среды, обеспечивающее ее формирование, использование и развитие в интересах ВАК «МАУ»
Информационная система ИС Программно-аппаратный комплекс, предназначенный для выполнения задач, связанных с виртуальными полетами .
Ресурсы (asset) Всё, что имеет ценность для ВАК «МАУ»
Мера контроля (control) Средства управления рисками, включая политики, регламенты, процедуры, инструкции и правила, которые могут быть административного, технического или юридического характера.
П р и м е ч а н и е: Мера контроля может также использоваться как синоним слов «меры безопасности» и «контрмера».
Рекомендации (guidelines) Описание, которое разъясняет, что и как должно быть сделано для достижения установленных целей
Инцидент безопасности (security incident) Нарушение правил безопасности, оказывающее влияние на деятельность ВАК «МАУ»
Риск (risk) Потенциальный ущерб ВАК «МАУ» в случае инцидента безопасности

5.2. Определения ролей
Наименование роли Должность Руководителя отв. за назначение исполнителей роли* Определение роли
Владелец ИС Пилот ВАК «МАУ» Обеспечивает жизненный цикл ИС, выполняет виртуальные полеты
Офицер безопасности
Осуществляет аудит безопасности ВАК «МАУ»
Офицер безопасности
Осуществляет безопасность деятельности ВАК «МАУ»


6. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Порядок оценки рисков безопасности
Оценка рисков безопасности ВАК «МАУ»осуществляется в соответствии с Планами ежегодных аудитов безопасности, утверждаемых Генеральным директором Компании, или, в случае необходимости, внепланово.
Различается высокоуровневая и детальная технологическая оценка рисков безопасности. При этом, как правило, используется качественная оценка рисков безопасности. Под высокоуровневой оценкой рисков безопасности понимается оценка последствий несоблюдения законов Украины о бзопасности авиаперевозок и данной политики.
Аудит безопасности проводится Отделом безопасности, в т.ч. с привлечением экспертов из других структурных подразделений или специализированных организаций.
Офицеры Безопасности должны использовать утвержденный Приказом ВАК «МАУ»и согласованный с Генеральным директором перечень методов и средств оценивания рисков безопасности.
Программа планового аудита безопасности должна быть согласована с подразделениями, обеспечивающими функционирование средств и процессов, попадающих в рамки объекта аудита - проверяемые подразделения.
Проверяемые подразделения обязаны предоставить Офицеру безопасности доступ к объектам аудита, сообщать необходимые сведения и оказывать иное содействие в объеме, достаточном для выполнения программы аудита безопасности ВАК «МАУ».
В случае инструментального аудита безопасности оценка рисков должна проводиться на основе результатов сканирования, а производимые действия должны протоколироваться в проверяемой информационной системе. При этом технические инструменты аудита и журналы их работы должны размещаться вне проверяемой информационной системы.

6.2. Этапы оценки рисков безопасности

Основными этапами оценки рисков безопасности ВАК «МАУ»являются:
 Идентификация и определение ценности ресурсов.
 Определение требований безопасности.
 Определение потенциальных угроз (см. Приложение 1).
 Оценка вероятности реализации.
 Расчет рисков безопасности.
 Выбор варианта корректировки риска (принятие, снижение, уклонение).
 Выбор мер контроля, позволяющих снизить риски до приемлемого уровня.

7. ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ РИСКОВ БЕЗОПАСНОСТИ
7.1. Идентификация ресурсов
Идентификация ресурсов осуществляется офицером ИБ. В результате идентификации ресурсов определяется и документируется перечень основных ресурсов, рассматриваемой системы управления безопасности ВАК «МАУ», с указанием местоположения и владельцев ресурсов. Примерами ресурсов являются:
 Информационные ресурсы: базы данных и файлы данных о пилотах, документация по полетам, руководства летной эксплуатации, учебные материалы, операционные процедуры или процедуры поддержки и пр.
 Бумажные документы: контракты, документация компании, нормативные документы ВАК «МАУ».
 Программные ресурсы: прикладное программное обеспечение, системное программное обеспечение, коммуникационные ресурсы компании.
 Авиапарк ВАК «МАУ».
 Летный состав ВАК «МАУ».
 Имидж и репутация компании.
 Имидж и репутация летного состава.
 Сервисы: доступ к данным, обработка данных, передача данных.

7.2. Определение ценности ресурсов
Результатом определения ценности ресурсов является дополнение перечня ресурсов экспертными оценками ценности каждого ресурса по критериям конфиденциальности, целостности и доступности, а также, в случае необходимости, и по другим критериям.
Определение ценности ресурса производится владельцем и/или пользователями ресурса по следующей шкале: низкая, средняя и высокая ценность. Документирование определений ценности ресурсов производится офицерами ИБ. При определении ценности ресурса должны учитываться стоимость его приобретения, стоимость эксплуатации и сопровождения, стоимость (длительность) обучения летного состава, длительность выведения ресурса из эксплуатации, а также возможный ущерб ВАК «МАУ»в случае нарушения конфиденциальности, целостности и доступности ресурса. Принимается во внимание, что такие потери могут приводить как к финансовым убыткам, так и компрометации имиджа и репутации ВАК «МАУ».

7.3. Определение требований безопасности
Определение требований безопасности осуществляется Отделом безопасности.
К основным источникам требований безопасности ВАК «МАУ», подлежащих документальному оформлению в системе управления безопасности, относятся:
 Юридические требования. Требования по безопасности, относящиеся к требованиям нормативных и законодательных актов, контрактных обязательств ВАК «МАУ» перед ее партнерами, Украинским дивизионом и IVAO, подлежат документальному оформлению. В связи с этим по каждому ресурсу идентифицируются и документируются юридические требования.
 Требования эскадрилий к безопасности. Требования по безопасности, предъявляемые командирами эскадрилий, также подлежат документальному оформлению. В связи с этим по каждому ресурсу идентифицируются и документируются требования летного состава.
 Угрозы и уязвимости безопасности ВАК «МАУ». Ресурсы ВАК «МАУ»подвержены воздействию различных видов угроз. Угроза создает опасность того, что произойдет нежелательный инцидент безопасности, который может причинить ущерб ВАК «МАУ» и ее активам. Угрозы могут происходить от случайных или намеренно созданных источников или событий. Для реализации угрозы требуется наличие уязвимости в системе, приложениях или сервисах. В связи с этим по каждому ресурсу идентифицируются и документируются угрозы и уязвимости безопасности.

7.4. Оценка соблюдения требований безопасности
Оценка соблюдения требований безопасности производится Офицерами Безопасности. Результатом данного этапа является оценка соблюдения требований безопасности. Для этого используется следующая шкала оценки: низкая, средняя и высокая величина.

7.4.1. Оценка соблюдения юридических требований и требований летного состава
Оценка соблюдения юридических требований и требований летного состава производится Офицером безопасности по следующей шкале оценки: низкая, средняя и высокая величина. При этом определяется:
 В какой степени скажется на деятельности ВАК «МАУ» невыполнение того или иного требования законодательства, контракта или требования летного состава.
 Какие последствия это может иметь для рассматриваемого ресурса и всей системы управления безопасности.
 Какова вероятность последствия.

7.4.2. Оценка угроз и уязвимостей безопасности
После идентификации угроз и уязвимостей безопасности оценивается вероятность сочетания угроз и уязвимостей. При оценке вероятности угроз учитываются:
 Преднамеренно созданные угрозы: мотивация угрозы, необходимые возможности и ресурсы, которыми располагают злоумышленники для реализации угрозы и оценка привлекательности реализации угрозы.
 Случайные угрозы – оценка частоты реализации угроз, исходя из опыта, статистических данных и т. д., с учетом географических факторов, таких как близость пролегания маршрута полета к районам, где возможны экстремальные климатические условия, а также факторов, которые могут приводить к человеческим ошибкам и сбоям в работе летного оборудования.
Учитывается, что общая вероятность инцидента безопасности зависит также от уязвимости ресурсов, то есть, от того, насколько легко применительно к некоторому ресурсу может реализоваться та или иная угроза. Уязвимости оцениваются по следующей шкале:
 Высоко вероятное или вероятное – в таком уязвимом месте легко может реализоваться угроза, защита отсутствует или она чрезвычайно слаба.
 Возможное – в таком уязвимом месте может реализоваться угроза, однако, некоторая защита все же имеется.
 Маловероятное или невозможное — в таком уязвимом месте угроза может реализоваться лишь с большим трудом, имеется хорошая защита.
Информация, используемая при проведении оценки угроз и уязвимостей безопасности ВАК «МАУ», сообщается аудиторами владельцами процессов (ресурсов) ВАК «МАУ».

7.5. Оценка рисков безопасности
Оценка рисков безопасности производится Офицером Безопасности исходя из возможных потерь на протяжении 1 года. Результатом данного этапа является документированный список оцененных рисков каждого из возможных негативных воздействий на активы ВАК «МАУ»: их раскрытия, модификации, выведения из состояния готовности к использованию, а также уничтожения.
Риски безопасности рассчитываются по каждому документированному ресурсу ВАК «МАУ», исходя из сочетания вероятности инцидента безопасности и оценки соответствующих последствий следующим образом.

Таблица 1. Таблица оценки рисков (3Х3)
Вероятность Последствия
Малые Средние Значимые
(10) (50) (100)
Высокий риск,
H - от 50 до 100 ед. Высокая Малый, L Средний, M Высокий, H
(1) 10 x 1.0 = 10 50 x 1.0 = 50 100 x 1.0 = 100
Средний риск,
M - от 10 до 50 ед. Средняя Малый Средний Средний
(0,5) 10 x 0.5 = 5 50 x 0.5 = 25 100 x 0.5 = 50
Малый риск,
L - от 1 до 10 ед. Низкая Малый Малый Малый
(0,1) 10 x 0.1 = 1 50 x 0.1 = 5 100 x 0.1 = 10
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
ПРИМЕРЫ УГРОЗ И УЯЗВИМОСТЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Ниже приводится примерный список угроз безопасности:
 Намеренное нанесение вреда воздушному судну.
 Проникновение в системы связи компании.
 Радиопиратство.
 Злонамеренные программы (вирусы, черви, троянские кони).
 Подделка под сертифицированного пилота ВАК «МАУ».
 Неправильная навигация или злонамеренное изменение маршрутов навигации.
 Неправильное использование воздушного судна.
 Возможность отказов (например, обрудования ближней навигации, двигателей, органов управления воздушным судном).
 Отказ программных средств.
 Перегрузка трафика.
 Ошибки передачи данных (связь).
 Несанкционированны доступ к сайту ВАК «МАУ».
 Подслушивание.
 Ошибка персонала наземного обслуживания (техники, диспетчера и пр.).
 Несанкционированное использование программных средств.
 Использование воздушного судна не входящего в парк компании.
 Ошибка летного состава.
 Оказание психологического давления на летный состав.
 Необычайно большие или необычайно малые величины температуры и влажности.
 Несрабатывание систем связи.
 Отказ системы подачи электроэнергии.
 Отказ системы воздухозабора.
 Отказ систем кондиционирования воздуха.
 Информационные Атаки.
 Попадание молнии.
 Пожар.
 Ураган.
 Колебания напряжения.
 Мошенничество.
 Авария воздушного судна.
Погодные условия.
Психологическое давление.
ИзображениеИзображение
+=ЛУКА=+
Міжнародні Авіалінії України
Міжнародні Авіалінії України
 
Сообщения: 18
Зарегистрирован: Пн окт 07, 2013 10:08 pm
Пол: Мужской
{ MY_WALL }
Реальное имя: Alexey
IVAO ID: 443112
Версия Симулятора: MSFS
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Внимание! Безопасность ВАК МАУ.

Сообщениеby Andy Climb on Пт ноя 01, 2013 5:05 am

Отдел безопасности (ОБ) несомненно нужен.
Документ не обязателен к изучению пользователям ВА, это исключительно внутренний распорядок (ОБ).
Опубликованный распорядок для информаирования пользователей ВА, о деятельности ВА МАУ, так как мы придерживаемся принципа публичности и прозрачности нашей компании.
В случае возникновения каких-либо проблем, проще напрямую обратится к представителю отдела безопасности, а тот уже опираясь на документ пускай что-то думает.

п.с: честно говоря сложноват документ в понимании, не для связей с общественностью явно ))
п.с2: Bogoslavets & Hilk = одобрено. Ткаченко, Брайчук, Билаш, Бискуп и Чирко должны утвердить и можно отдел безопасности создавать.

Kind Regards,
Andrii Bogoslavets
Изображение
Аватара пользователя
Andy Climb
Міжнародні Авіалінії України
Міжнародні Авіалінії України
 
Сообщения: 304
Зарегистрирован: Чт май 23, 2013 10:47 pm
Пол: Мужской
{ MY_WALL }
Реальное имя: Andrii Bogoslavets
IVAO ID: 424000
Позывной: AUI501
Версия Симулятора: 9.6x
Повысить репутациюПонизить репутацию


Вернуться в Обсуждения

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron